Patz & Hall 2008 Chardonnay, Sonoma Coast 750mlbv tapestry red